Charles Explorer logo
🇬🇧

Ancient Language III

Class at Faculty of Arts |
ASJ2BJ0C4

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Frantíková, Dita. 2016. Chetitská čítanka. Praha: FF UK.

Friedrich, Johannes, Annelies Kammenhuber, and Inge Hoffmann. 1975ff. Hethitisches Wörterbuch. 2nd ed. Indogermanische Bibliothek. 2. Reihe: Wörterbücher. Heidelberg: Winter.

Goedegebuure, Petra M., Hans G. Güterbock, Harry A. Hoffner, and Theo P. J. van den Hout (eds.): The Hittite Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago (CHD). Online.

Hoffner, Harry A., Jr. 1997. The Laws of the Hittites: A Critical Edition. Documenta et Monumenta Orientis Antiqui 23. Leiden: Brill.

Melchert, Harold Craig, Harry A. Hoffner. 2008: A Grammar of the Hittite Language. Part 1. Reference Grammar. (Rubio Gonzalo et al. (eds.): Languages of the Ancient Near East) Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns.

Melchert, Harold Craig, Harry A. Hoffner. 2008: A Grammar of the Hittite Language. Part 2. Tutorial. (Rubio Gonzalo et al. (eds.): Languages of the Ancient Near East) Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns.

Neu, Erich. 1974. Der Anitta-Text. Studien zu den Boğazköy-Texten 18. Wiesbaden: Harrassowitz.

Nowicki, Helmuth. 2000. Zum Einleitungsparagraphen des Anitta-Textes (CTH 1,1-4), in 125 Jahre Indogermanistik in Graz: Festband anlässlich des 125 jährigen Bestehens der Forschungsrichtung “Indogermanistik” an der Karl-Franzens-Universität Graz, edited by C. Zinko and M. Ofitsch. Graz: Leykam, 347- 55.

Tischler, Johann, 2001: Hethitisches Handwörterbuch. Mit dem Wortschatz der Nachbersprachen. Innsbruck: Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft, Band 102. http://www.hethport.uni-wuerzburg.de/HPM/index.php

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Hlavním tématem přednášky je studium chetitského jazyka a jeho literatury.

Úvodní přednáška bude shrnovat témata kurzu Chetitština III, dalšími tématy bude studium chetitských textů různých žánrů.

Přednášky se budou zabývat následujícími tématy: 1. Shrnutí – chetitská syntax a morfologie 2. Čtení textů s gramatickými poznámkami, anotace 3. Vyhledávání v online i tištěných zdrojích

Náplní semináře je prohlubování a cvičení témat přednášky. Základem bude četba vybraných textů s rozborem a historickým komentářem. Předpokládá se příprava studentů na každou přednášku v zadaném rozsahu.

Student bude po absolvování předmětu schopen orientace v různých žánrech chetitského klínopisného i transliterovaného textu, bude schopen anotovat chetitský text, částečně i bez pomoci slovníku. Bude mít přehled o dostupné chetitologické literatuře a orientovat se ve vybraných online zdrojích.