Charles Explorer logo
🇬🇧

Comparative Grammar II

Class at Faculty of Arts |
ASJ500007

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět shrnuje současný stav poznání indoevropského nebo semitského prajazyka. Navazuje na předmět

Srovnávací gramatika I. Pokračuje v seznámení s rekonstruovanou morfologií lexikem a syntaxí obou prajazyků a jejich předstadií, východisky jejich rekonstrukce v jednotlivých starých jazycích a vývoj těchto jazyků až po nejstarší

(klasické) doklady. Důraz bude kladen na vývoj té jazykové větve, již si student zvolil jako hlavní jazykový kurs studia. Cílem je zajistit, aby student byl schopen z perspektivy indoevropského nebo semitského prajazyka analyzovat a srovnávat jednotlivé jazykové větve.