Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Comparative Linguistics II

Class at Faculty of Arts |
ASJ500010

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Přednáška je zaměřena na základní seznámení se se stavem a úkoly výzkumu v oblasti semitské srovnávací jazykovědy. Budou probrány dějiny výzkumu, charakterizována hlavní centra výzkumu s důrazem na pražskou semitistickou školu. Dále se přednáška zaměří na metodologické postupy, používané v semitistice, použití dalších metod lingvistického výzkumu (areální jazykověda, sociolingvistika, metody kvantitativní lingvistiky, atd.). Dále bude probrána klasifikace semitských jazyků (klasifikace na základě archaismů, inovací, procesuální a krystalizační klasifikace, atd.), problém pravlasti Semitů a postavení semitských jazyků v rámci jazyků hamitosemitských (afroasijských). Stručně budou charakterizovány hlavní jazykové plány a hlavní problémy jejich rekonstrukce.

Základní charakteristika semitských jazyků. Základní charakteristika semitské srovnávací jazykovědy. Dějiny výzkumu od 19. století dodnes, význam pražské semitistiky v celosvětovém kontextu.

Klasifikace semitských jazyků. Zařazení do rámce hamitosemitských/afroasijských jazyků. Problém pravlasti, asijská a africká hypotéza.

Metody užívané v semitistice (základní přehled).

Problémy záznamu semitských jazyků.

Doporučená literatura:

Robert Hetzron, (ed.): The Semitic Languages. London, New York (: Routledge) 1997, 572 s.

Sabatino Moscati - Stefan Spitaler - Edward Ullendorff - Wolfram von Soden, An Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic Languages. Wiesbaden (: Harrassowitz) 1964, 185 s.

Karel Petráček, Úvod do hamitosemitské (afroasijské) jazykovědy. Praha (: SPN) 1990, 534 s.

Hans-Jürgen Sasse, Die semitische Sprachen. In: Die Sprachen Afrikas, Hamburg (: Buske) 1981, s. 225-238.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška je zaměřena na základní seznámení se se stavem a úkoly výzkumu v oblasti semitské srovnávací jazykovědy. Budou probrány dějiny výzkumu, charakterizována hlavní centra výzkumu s důrazem na pražskou semitistickou školu.

Dále se přednáška zaměří na metodologické postupy, používané v semitistice, použití dalších metod lingvistického výzkumu (areální jazykověda, sociolingvistika, metody kvantitativní lingvistiky, atd.). Dále bude probrána klasifikace semitských jazyků (klasifikace na základě archaismů, inovací, procesuální a krystalizační klasifikace, atd.), problém pravlasti Semitů a postavení semitských jazyků v rámci jazyků hamitosemitských (afroasijských).

Stručně budou charakterizovány hlavní jazykové plány a hlavní problémy jejich rekonstrukce.