Charles Explorer logo
🇬🇧

Seminar on Avestan Grammar II

Class at Faculty of Arts |
ASJ5000128

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář se zaměří na seznámení se s nejdůležitějšími publikacemi, týkajícími se semitské jazykovědy. Cílem je praktické seznámení se základními problémy semitistiky, s nejdůležitějšími metodami rekonstrukce protosemitštiny. V rámci semináře se rozebírá a komentuje odborná literatura na základě samostatné práce studentů - písemný konspekt šesti odborných článků (rozsah originálu do 120 stran, rozsah každého konspektu 600 slov).

Robert Hetzron (ed.), The Semitic Languages. London, New York (: Routledge) 1997, 572 s.

Sabatino Moscati - Stefan Spitaler - Edward Ullendorff - Wolfram von Soden, An Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic Languages. Wiesbaden (: Harrassowitz) 1964, 185 s.

Karel Petráček, Úvod do hamitosemitské (afroasijské) jazykovědy. Praha (: SPN) 1990, 534 s.

Hans-Jürgen Sasse, Die semitische Sprachen. In: Die Sprachen Afrikas, Hamburg (: Buske) 1981, s. 225-238.

Další literatura (zejména vědecké studie) bude průběžně doplňována podle aktuální produkce, stejně jako literatura pro samostatnou práci studentů.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Procvičování gramatiky probrané v přednášce.