Charles Explorer logo
🇬🇧

Hittite Grammar I

Class at Faculty of Arts |
ASJ500015

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Systematický výklad chetitské gramatiky s důrazem na tato témata: podrobný přehled chetitských textů (jejich typologie a problémy datování) - hláskový inventář chetitštiny a jeho reflexe v grafemickém záznamu - gramatické kategorie a paradigmatika nomina - gramatické kategorie a paradigmatika pronomina - adverbia, číslovky a partikule - morfologická typologie chetitštiny - gramatické kategorie a paradigmatika verba. Součástí přednášky je rovněž gramatický výklad a interpretace dvou dopisů (VBoT 1 a VBoT 2) na základě jejich přepisu do latinky.