Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Corpus Linguistics II

Class at Faculty of Arts |
ASJ500021

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Úvod do nejmodernějšího odvětví matematické lingvistiky. V semináři se vymezí pojem jazykového a počítačového korpusu a korpusové lingvistiky.

Dále se probírají různé podoby dat v korpusu, typy korpusů a jejich standardizace, výstavba korpusu, smysl a použití korpusů.

Pro tento dotaz bohužel nemáme k dispozici žádné další výsledky.