Charles Explorer logo
🇬🇧

Comparative Grammar of Indo-European Languages II

Class at Faculty of Arts |
ASJ500024

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Systematický výklad morfologie prajazyka a metod její rekonstrukce s důrazem zejména na tato témata: nominální kmeny - gramatické kategorie nomina (casus, numerus, genus) - rekonstrukce pádových koncovek - systém pronomin - tvoření verbálních kmenů - gramatické kategorie verba (dimense persona-numerus, dimense tempus-aspekt a modus) - rekonstrukce slovesných koncovek - verbální nomina.