Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic Languages

Class at Faculty of Arts |
ASJ500025

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Uvedení do hlavních problémů rekonstrukce protosemitského fonologického systému. Základní metody rekonstrukce hláskového systému. Maximalistické vs. minimalistické pojetí rekonstrukce, "realistická" rekonstrukce vs. "převodníková" rekonstrukce. Vztah k hamitosemitskému fonologickému systému a ostatním větvím (rodinám) hamitosemitských jazyků. Problém vztahu archaismů a inovací a jejich průmět do rekonstrukce. Rekonstrukce jednotlivých řad a sérií s hlavním důrazem na laryngály, "emfatika", sibilanty a interdentály. Semitský vokalismus.

Suprasegmentální roviny (přízvuk, rejstřík).

Přehled morfologického plánu semitštiny, rekonstrukce slovesného systému (perfektum - imperfektum - stativ), rozšířené slovesné kmeny. Základní gramatické kategorie semitštiny.