Charles Explorer logo
🇬🇧

Comparative Grammar of Semitic Languages

Class at Faculty of Arts |
ASJ500026

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Gramatické kategorie v semitských jazycích, jejich vznik a vývoj. Vznik a vývoj jednotlivých slovních druhů, vztahy mezi těmito slovními druhy (především verbum, nomen a pronomen).

Typy slovesných systémů v jednotlivých větvích semitských jazyků, vztah stativu (perfekta) a prefigovaných slovesných tvarů. Kumulativní model vzniku semitského slovesa.

Typologie jmenných forem, femininum v semitských jazycích a zbytky systému tříd. Problémy plurality a lomený (vnitřní) plurál v semitských jazycích.

Typologie pronominálního systému a vztahy k hamitosemitskému systému zájmen. Problém kořene a jeho vztah k morfologické derivaci.