Charles Explorer logo
🇬🇧

Linguistic Situation of the Arabic Peninsula

Class at Faculty of Arts |
ASJ500039

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška je zaměřena na zmapování lingvistického vývoje dané oblasti v období 1. tis. př. Kr. do vzniku islámu.

- jazyková prehistorie Arabského poloostrova

- Jižní Arábie: dominance sajhadských jazyků

- střed Arabského poloostrova a první stopy jeho osídlení, jejich lingvistické projevy

- zprávy z třetích pramenů (asyrské, babylonské, biblické, řecké, římské, íránské a další zdroje)

- pronikání Nabatejců do severních oblastí Arabského poloostrova, vliv jižních civilizací

- fáze arabizace poloostrova

- dochované menšiny na Arabském poloostrově

P. Zemánek, Vývoj arabštiny. Praha (UK FF) 2007.

R. G. Hoyland, Arabia and the Arabs. From the Bronze Age to the Coming of Islam. London - New York (: Routledge) 2001.

A.F.L. Beeston, Languages of Pre-Islamic Arabia. Arabica 28, 1981, 178-186.

C. Robin, L'Arabie antique de Karib'?l ŕ Mahomet. Revue du Monde Musulman et de la Méditerranée, 61, 1991.

MacDonald, Michael C.A., 2000: Reflections on the linguistic map of pre-Islamic Arabia. Arabian archaeology and epigraphy 11, 2000, 28-79.

MacDonald, Michael C.A., 2004: Ancient North Arabian. In: Roger D. Woodard, ed.: The Cambridge Encyclopedia of the

World´s Ancient Languages. Cambridge (Cambridge University Press) 2004, s. 488-533.

Tosi, Maurizio, 1986: The Emerging Picture of Prehistoric Arabia. Annual Review of Anthropology 15, 1986, 461-490.