Charles Explorer logo
🇬🇧

Hittite Texts II

Class at Faculty of Arts |
ASJ500043

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

základní literatura:

Rychtařík, Marek. Chetitská verze eposu o Gilgamešovi. In Epos o Gilgamešovi. Z akkadských, sumerských a chetitských originálů přeložili a úvodními studiemi opatřili Jiří Prosecký, Blahoslav Hruška a Marek Rychtařík. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003. s. 331-352. ISBN 80-7106-517-X.

Beckman, Gary. The Hittite Gilgamesh. In The Epic of Gilgamesh. A New Translation. Analogues. Criticism. Foster, B. R. (ed.). New York; London, 2001. s. 157-165. ISBN 0-393-97516-9.

Laroche, Emmanuel. Textes mythologiques hittites en transcription. Gilgameš. Revue hittite et asianique. 1968, vol. 26, s. 121-138. rozšiřující literatura:

Rychtařík, Marek. Některé fragmenty chetitské verze eposu o Gilgamešovi. In Chatreššar 2001. Zemánek, Petr (ed.). Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2002. s. 39 - 48. ISBN 80-7308-026-5.

Otten, Heinrich. Die erste Tafel des hethitischen Gilgameš-Epos. Istanbuler Mitteilungen. 1958, vol. 8, s. 93-125.

Friedrich, Johannes. Zur Einordnung hethitisch Gilgamesch-Fragmente. Orientalia, N.S. 1961, vol. 30, s. 90-91.

Friedrich, Johannes. Die hethitischen Bruchstücke des Gilgameš-Epos. Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete. 1929, vol. 39, s. 1-82.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Podrobný gramatický výklad a interpretace – včetně širších kulturních a jazykových souvislostí – jednoho chetitského textu – Tellipinova proklamace.