Charles Explorer logo
🇬🇧

Avestan Texts I

Class at Faculty of Arts |
ASJ500045

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Gramatick? v?klad a interpretace minim?ln? t?chto avestsk?ch text?: 1. Aogamadae?a (jen avestské zn?n?); 2.

Had?cht nask (jen ??st II); 3. Jasna 44Interpretace je zam??ena jednak na v?klad sémantiky obt??n?ch v?raz? s vyu?it?m metod srovn?v?n? a rekonstrukce, jednak na v?klad pojm? mazdaismu, které se v interpretovan?ch textech vyskytuj?, v ?ir??m kontextu mazdaistické doktr?ny.