Charles Explorer logo
🇬🇧

Reading Old Persian Texts II

Class at Faculty of Arts |
ASJ5000461

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Četba staroperských textů a nápisů včetně důkladného filologického rozboru. Texty budou představeny vyučujícím na počátku semestru.