Charles Explorer logo
🇬🇧

Arabic and Other Semitic Languages

Class at Faculty of Arts |
ASJ500047

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Postavení arabštiny v rámci semitských jazyků. Problém "archaičnosti" arabštiny a důsledky tohoto pojetí pro semitskou rekonstrukci.

Vývoj semitského slovesa do arabské struktury. Determinační systém arabštiny v semitské perspektivě.

Pádový systém a jeho vztahy k protosemitskému stavu.