Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Quantitative Linguistics

Class at Faculty of Arts |
ASJ500048

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář uvádějící účastníky do soudobé kvantitativní větve empirické lingvistiky. Po nahlédnutí do jejích epistemologických a metodologických východisek (nástrahy testování hypotéz, redukcionistického a funkcionálního modelování) a krátkém historickém exkurzu (Zipfův, Herdanův a Menzerathův zákon, synergetická lingvistika) následuje uvedení do komplexity, redundance a dalších pojmů teorie informace a jejich významu pro zkoumání jazyka a textů.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář uvádějící účastníky do soudobé kvantitativní větve empirické lingvistiky. Po nahlédnutí do jejích epistemologických a metodologických východisek (nástrahy testování hypotéz, redukcionistického a funkcionálního modelování) a krátkém historickém exkurzu (Zipfův, Herdanův a Menzerathův zákon, synergetická lingvistika) následuje uvedení do komplexity, redundance a dalších pojmů teorie informace a jejich významu pro zkoumání jazyka a textů.

Těžiště semináře je v modelování jazyka jakožto dynamicky stabilního sebeorganizujícího se systému pomocí buněčných automatů a víceagentových počítačových simulací.

Přednášku zajišťuje Mgr. Jiří Milička.

Základní literatura:

Gabriel Altmann. (1980). Prolegomena to Menzerath’s law. In: R. Grotjahn (Ed.), Glottometrika 2. Bochum:

Brockmeyer.

Reinhard Köhler (ed.) (2005): Quantitative Linguistics. An International Handbook.

Andrej Kolmogorov (1965): Three Approaches to the Quantitative Definition of Information. Problems Information

Transmission 1 (1): 1–7.

Pierre-Yves Oudeyer (2006): Self-Organization in the Evolution of Speech (Studies in the Evolution of Language).

Oxford University Press.

Stephen Wolfram (2002): A New Kind of Science. Wolfram Media Inc. Champaign.