Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Arabic Dialectology I

Class at Faculty of Arts |
ASJ500051

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Behnstedt, Peter - Woidich, Manfred: Arabische Dialektgeographie. Eine Einführung. Leiden - Boston (Brill) 2005.

Fischer, Wolfdietrich - Jastrow, Otto: Handbuch der arabischen Dialekte. Wiesbaden (Harrassowitz) 1980.

Danecki, Janusz: Wstęp do dialektologii języka arabskiego. Warszawa (WUW) 1989.

Ondráš, František: Egyptská hovorová arabština. Praha (Set Out) 2007.

Samarraiová, Zdenka: Irácká hovorová arabština. Praha (SPN) 1978.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška je zaměřena na seznámení se s oborem arabské dialektologie. Budou probrány metody klasifikace arabských dialektů, principy arabské dialektní geografie, charakteristiky typických změn a tendencí, ke kterým dochází v dialektech oproti spisovné arabštině.

Budou charakterizovány hlavní arabské dialekty (egyptský, irácký).