Charles Explorer logo
🇬🇧

Evolution of Arabic

Class at Faculty of Arts |
ASJ500052

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Zemánek, P. 2007. Vývoj arabštiny. Praha: FF UK.

Al-Sharkawi, Muhammad. 2017. History and Development of the Arabic Language. London - New York: Routledge

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přehled vývoje arabštiny od nejstarších dokladů po dnešní dobu. Metodika stanovování jednotlivých fází vývoje arabštiny.

Přehled hlavních fází vývoje arabštiny.

Study programmes