Charles Explorer logo
🇬🇧

Structural Grammar of Arabic I

Class at Faculty of Arts |
ASJ500061

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Cílem přednášky je podat základní úvod do arabské gramatiky s důrazem na strukturní pohled. Přednáška se zaměří na spisovnou arabštinu, budou ovšem uváděny i strukturní paralely z arabských dialektů. Výklad zahrne krátkou charakteristiku arabštiny jako jazyka, dále se soustředí na výklad fonologie a nominální flexe, včetně zájmena.

Základní charakteristika arabštiny, její genetické a typologické zařazení, charakteristika jazykové situace.

Fonologický plán arabštiny, charakteristika jeho dynamiky a strukturních zvláštností.

Nominální flexe arabštiny. Problematika arabského kořene. Základní gramatické kategorie arabštiny - rod, číslo, pád, určenost. Základní paradigmatika nomina. Vztah podstatného a přídavného jména.

Charakteristika systému zájmen a jeho paradigmatika.

Badawi, Elsaid - Carter, M. G. - Gully, Adrian. Modern Written Arabic. A Comprehensive Grammar. London - New York (: Routledge) 2004.

Fleisch, Henri. L'arabe classique. Esquisse d'une structure linguistique, Beyrouth (: Dar el-Machreq) 1968.

Fischer, Wolfdietrich. Grammatik des klassischen Arabisch, Wiesbaden (: Harrassowitz) 1972.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem přednášky je podat základní úvod do arabské gramatiky s důrazem na strukturní pohled. Přednáška se zaměří na spisovnou arabštinu, budou ovšem uváděny i strukturní paralely z arabských dialektů.

Výklad zahrne krátkou charakteristiku arabštiny jako jazyka, dále se soustředí na výklad fonologie a nominální flexe, včetně zájmena.