Charles Explorer logo
🇬🇧

Diploma Seminar

Class at Faculty of Arts |
ASJ500069

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem semináře je studenty systematicky připravit k odpovídajícímu teoreticko-metodologickému zvládnutí vybraného tématu diplomové práce. Seminář má studentům poskytnout prostor a odbornou podporu při přípravě a následném stanovení základních pilířů obhajoby zvoleného tématu závěrečné diplomové práce z vybrané oblasti.

§ Propedeutika k psaní diplomové práce, rozvržení témat.

§ Prezentace témat dipl. prací formou referátu. Následný komentář.

§ Sestavení konečné bibliografie, vytvoření konečné verze členění práce a zpracovávání tématu.

§ Prezentace vybraných problémů, týkajících se zvoleného tématu.