Charles Explorer logo
🇬🇧

Linguistic Situation of Ancient Syro-Palestine

Class at Faculty of Arts |
ASJ500070

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Úvod do jazykové situace regionu od nejstarších písemných dokladů po helénismus v kontextu mimojazykových faktorů. dějiny oboru, chronologie, písmo a jazyk, jazyky a dialekty, klasifikace genetické a areální, sociolingvistická analýza.

Literatura:

Zemánek, P. et al. (2010), Jazyky starého Orientu, Praha;

Petráček, K. (1989), Úvod do hamitosemitské (afroasijské) jazykovědy I-II, Praha;

Hetzron, R. (19982), Semitic Languages, Abingdon;

Garr, W. R. (1985), Dialect geography of Syria-Palestine, 1000-586 B.C.E., Philadelphia;

Woodard, R. G. (2008), The Ancient Languages of Syria-Palestine and Arabia, Cambridge.