Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Arabic Dialectology II

Class at Faculty of Arts |
ASJ500074

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Behnstedt, Peter - Woidich, Manfred: Arabische Dialektgeographie. Eine Einführung. Leiden - Boston (Brill) 2005.

Fischer, Wolfdietrich - Jastrow, Otto: Handbuch der arabischen Dialekte. Wiesbaden (Harrassowitz) 1980.

Danecki, Janusz: Wstęp do dialektologii języka arabskiego. Warszawa (WUW) 1989.

Harrell, R.S.: A Short Reference Grammar of Morrocan Arabic. Washington (Georgetown University Press) 1991.

Cowell, Mark W.: A Reference Grammar of Syrian Arabic. Washington (Georgetown University Press) 2005.

Owens, Jonathan (ed.): Arabic as a Minority Language. Berlin - New York (Mouton) 2000.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška je zaměřena na seznámení se s oborem arabské dialektologie. Budou charakterizovány další arabské dialekty (syrský, marocký).

Bude charakterizována maltština jakožto jazyk vyrůstající z periferního dialektu arabštiny. Pozornost bude věnována také arabským pidginům a okrajovým dialektům arabštiny.

Study programmes