Charles Explorer logo
🇬🇧

Indoeuropeistics for Philologists

Class at Faculty of Arts |
ASJ500075

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

1. Indoevropská rodina: členění ve větve, první doklady, jejich typ a množství, písma 2. Vývoj etymologického bádání po vznik indoevropeistiky: antická tradice, středověk, novověk 3. Indoevropeistika: William Jones, 19. století, srovnávací gramatiky, první rekonstrukce, idea hláskového zákona a pravidelné změny 4. Ferdinand de Saussure, vzestup synchronní jazykovědy, potvrzení laryngální teorie, posuny ve 20. století 5. Srovnávací metoda a metoda vnitřní rekonstrukce 6. Pravlast: datace, lokace 7. Kultura Praindoevropanů na základě zděděné slovní zásoby: prostředí, hmotná kultura, duchovní kultura 8. Fonologie prajazyka: satem-kentum, laryngální teorie, hlavní hláskové zákony, vývoj do dceřiných větví 9. Morfofonologie: ablaut 10. Morfologie prajazyka: gramatické kategorie a derivace, geneze systému a jeho vývoj 11. Syntax

Literatura:

Fortson, Benjamin (2010): Indo­‑European language and culture: an introduction (Malden, Mass.: Blackwell Publishing).

Mallory, J. P. - Adams, D. Q. (2006): The Oxford Introduction to Proto­‑Indo­‑European and the Proto­‑Indo­‑European World (Oxford - New York: Oxford University Press).

Hale, Mark Robert (2007): Historical Linguistics, Theory and Method (Oxford: Blackwell Publishing).

Vavroušek, Petr (2007): Glosář praindoevropštiny (Praha: Filozofická fakulta University Karlovy v Praze).

Vavroušek, Petr (2007): O rekonstrukci praindoevropštiny (Praha: Filozofická fakulta University Karlovy v Praze).

Woodard, Roger D. (2004): The Cambridge Encyclopedia of the World‘s Ancient Languages (Cambridge: Cambridge University Press).

Study programmes