Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Ugaritic

Class at Faculty of Arts |
ASJ500078

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Kód předmětu pro Microsoft Teams: yu9cybd.1. Úvod, dějiny a kultura Ugaritu2. Ugaritský jazyk a písmo3. Abeceda4. Cizí jazyky a písma v Ugaritu5. Fonologie6. Administrativní texty7. Nominální morfologie8. Verbální morfologie9. Odvozené kmeny10. Poezie11. Syntax12. Ugaritština a lingvistika13. Ugaritská literatura a Starý zákonStudijní literatura:Antalík et al., Na stezkách domu Baalova, Praha

2014.Čech, "Ugaritské písemnictví", in: Mynářová et al., Písemnictví starého Předního východu, Praha 2011, 239-269.Čech, "Ugaritština", in: Zemánek et al. (eds.), Jazyky starého Orientu, Praha: Univerzita Karlova, 2010, s.242-244.Čech, "Morphosyntactic tagging of Ugaritic" (https://www.academia.edu/6187823/Morphosyntactic_tagging_of_Ugaritic)Stehlík, Ugaritské náboženské texty, Praha

2003.Bordreuil - Pardee, Manual of Ugaritic, Winona Lake,

2009.Slovník: Olmo Lete - Sanmartín, A Dictionary of the Ugaritic Language in the Alphabetic Tradition, Leiden - Boston,

2004.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Úvod do gramatiky ugaritštiny v kontextu ostatních starověkých semitských jazyků a písemných systémů spojený se čtením jednoduchých transliterovaných nápisů.