Charles Explorer logo
🇬🇧

Bibel and Babel: The Old Testament in the context of Ancient Orient

Class at Faculty of Arts |
ASJ50007V

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

1 Who is Who: Starý zákon a Babylon 2 Dějiny zkoumání vlivu starověkého Orientu na Starý zákon 3 Stvoření světa: George Smith a Friedrich Delitzsch 4 Archetypální postavy a králové dávnověku v onomastické perspektivě 5 Abraham: protokanaánci z Ebly 6 Exodus: Mojžíš a Kýros 7 Protivníci Boha a jeho lidu: Baal a spol. podle Ugaritu 8 Intimní vztah vládce a jeho boha: David a Zimrilim z Mari 9 Smlouva Boha s Izraelem kopií Asyrské smlouvy s vazalem? Tell Ta´yinat 10 Freude, Freude, vždy na Tebe dojde: monoteistické tendence ve starém Orientu 11 Šalomounův chrám a soudobá sakrální architektura 12 Závěr