Charles Explorer logo
🇬🇧

Homeland of the Indo-Europeans

Class at Faculty of Arts |
ASJ500081

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Základní literatura:

Mallory, James Patrick - Adams, Douglas Q. The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World. Oxford; New York: Oxford University Press, 2006. ISBN 0-19-929668-5.

Mallory, James Patrick. In Search of the Indo-Europeans. Language, Archaelogy and Myth. London: Thames & Hudson, 1989. ISBN 0-500-27616-1.

Renfrew, Colin. Archaeology and Language. Oxford; New York: Pimlico, 1998. ISBN 0-7126-6612-5.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška je koncipována jako uvedení do jednoho z nejstudovanějších a nejdiskutovanějších problémů indoevropeistiky, a sice vymezení tzv. pravlasti indoevropských jazyků. Tato přednáška je již svojí povahou velmi interdisplinární, jelikož odpověď na otázku o původu Indoevropanů může poskytnout jen pečlivá a systematická analýza dílčích přístupů jednotlivých oborů. Výchozím oborem pro studium pravlasti Indoevropanů je zamozřejmě jazykověda, jelikož praindoevropština a její mlučí jsou výsledkem a projekcí jazykových rekonstrukcí do minulosti.

Nicméně svým dílem přispívají i další obory jako jsou archeologie nebo geografie, případně religionistika.