Charles Explorer logo
🇬🇧

Classification of the Semitic Languages

Class at Faculty of Arts |
ASJ500082

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Faber, Alice. The Genetic Subgrouping of the Semitic Languages. In: Robert Hetzron (ed.), The Semitic Languages. London, New York (: Routledge) 1997, s. 3-15.

Moscati, Sabatino - Stefan Spitaler - Edward Ullendorff - Wolfram von Soden. An Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic Languages. Wiesbaden (: Harrassowitz) 1964, 185 s.

Petráček, Karel. Úvod do hamitosemitské (afroasijské) jazykovědy. Praha (: SPN) 1990, 534 s.

Zemánek, Petr: The limits and potentials of cladistics in Semitic. In: Tosco, M. (ed.): Afroasiatic: Data and Perspectives. Benjamins 2018

Huehnergard, John and Aaron D. Rubin. 2011. Phyla and waves: models of classification of the Semitic languages. In Stefan Weninger (ed.), The Semitic Languages, 259-278. Berlin: de Gruyter.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška se zaměří na genetickou klasifikaci semitských jazyků. Popíše jak nejdůležitější typy dělení semitských jazyků, tak i vývoj klasifikace a použité metody.

Vývoj klasifikace semitských jazyků.

?Středověké" klasifikace semitských jazyků.

Vývoj k Moscatiho klasifikaci (1964).

Djakonovova klasifikace (1965).

Hetzronovo pojetí příbuznosti semitských jazyků a vyústění do klasifikačního přehledu Faberové (1997).

Další modely příbuznosti semitských jazyků (migrační, difuzní, procesuální, fylogenetické).

Je požadována účast 80%, v případě distanční výuky se účast hodnotí obdobně.

Study programmes