Charles Explorer logo
🇬🇧

Formal Models in Semitic Linguistics

Class at Faculty of Arts |
ASJ500083

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Přednáška se zaměří na užití formálních modelů při studiu semitských jazyků a jejich význam pro korpusovou a komputační lingvistiku. Probrány budou základní přístupy k problematice včetně jejich aplikace.

Problém výběru modelového jazyka a aplikace modelu na ostatní semitské jazyky. Non-konkatenativní morfologie - model vzniku a vývoje ?lomených" plurálů v semitských jazycích, model semitského slovesa (paradigma sufigované a prefigované konjugace, rozšířené kmeny). Komputační lexikon semitských jazyků - derivační model semitského kořene. Treebank arabštiny. Valenční lexikon a semitské jazyky. Význam formálních modelů pro korpusovou lingvistiku jednotlivých semitských jazyků.

John McCarthy, Formal Problems in Semitic Phonology and Morphology. Doctoral Dissertation, MIT, 1979.

George A. Kiraz, Computational Analyses of Arabic Morphology. In: A. Narayanan - E. Ditters (eds.), The Linguistic Computation of Arabic. V tisku (článek je přístupný na adrese http://xxx.lanl.gov/cmp-lg/9408002), 27 s.

Robert R. Rattcliff, The ?Broken" Plural Problem in Arabic and Comparative Semitic. Allomorphy and Analogy in Non-Concatenative Morphology. Amsterdam - Philadelphia (: Benjamins) 1998, 261 s.

Ahmed al-Neami - Jim McGregor: The Arabic computational lexicon. In: Proceedings of the 5th International Conference and Exhibition on Multi-Lingual Computing, Cambridge 1996, s. 3.2.3. (22 stran).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška se zaměří na užití formálních modelů při studiu semitských jazyků a jejich význam pro korpusovou a komputační lingvistiku. Probrány budou základní přístupy k problematice včetně jejich aplikace.