Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Akkadian I

Class at Faculty of Arts |
ASJ500092

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Úvod do gramatiky akkadštiny v kontextu ostatních starověkých semitských jazyků a písemných systémů spojený se čtením jednoduchých transliterovaných nápisů.

1. Historické a kulturní pozadí

2. Klasifikace a dialekty akkadštiny

3. Ortografie

4. Fonologie

5. Morfologie

6. Syntax

7. Slovní zásoba Literatura: Huehnergard, A Grammar of Akkadian, 1996; Nováková - Pecha - Rahman, Základy starobabylonštiny,

2000.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Úvod do gramatiky akkadštiny v kontextu ostatních starověkých semitských jazyků a písemných systémů spojený se čtením jednoduchých transliterovaných nápisů.