Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to the Evolution of Indo-European Languages

Class at Faculty of Arts |
ASJ500094

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Tento kurz podrobněji seznamuje s historií indoevropských etnik a jazyků, od ide. prajazyka po jazyky nejstarších pam

átek. Součástí je úvod do praindoevropského systému, inovace a změny ide. gramatických kategorií a portréty jednotlivých jazyků.