Charles Explorer logo
🇬🇧

Literatures of Ancient Near East in the Bronze Age

Class at Faculty of Arts |
ASJ500095

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Přehled písemných památek nalezených na území dnešních států Sýrie, Libanonu, Jordánska, Izraele a palestinských území. Zimní semestr: ca. 3100 - ca. 1200 př.n.l.; 1. Chronologické a geografické vymezení, vlivy dřívějších písemných kultur 2. Archivy a knihovny 3. Písma a písaři 4. Jazyky a žánry

Literatura:

Bunnens, G., ed. (2000) Essays on Syria in the Iron Age, Leuven [ANESSupp. 7]. Horowitz, W. - Oshima, T. - Sanders, S. (2006), Cuneiform in Canaan, Jerusalem. Jepsen, A. (1987). Královská tažení ve starém Orientu: Prameny k dějinám starověké Palestiny, Praha. Pedersén, O. (1998). Archives and Libraries of the Ancient Near East 1500-300 B.C., Bethesda. Prosecký, J. et al. (1997). Encyklopedie starověkého Předního východu, Praha.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přehled písemných památek nalezených na území dnešních států Iráku, Sýrie, Libanonu, Jordánska, Izraele a palestinských území. Zimní semestr: ca. 3100 - ca. 1200 př.n.l.;

1. Chronologické a geografické vymezení, vlivy dřívějších písemných kultur

2. Archivy a knihovny

3. Písma a písaři

4. Jazyky a žánry