Charles Explorer logo
🇬🇧

Near Eastern Religions I

Class at Faculty of Arts |
ASJ500097

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Náplní kurzu bude analýza výrazných náboženských fenoménů a jejich proměn v čase a prostoru starověkého Předního východu, jakož i proměn jejich pozdější interpretace.

1. Posvátné a profánní

2. Struktura panteonu

3. Sakrální architektura

4. Monoteistické tendence a biblický monoteismus

5. Mantika induktivní: věštění

6. Mantika intuitivní: prorokování

7. Od kolébky po hrob: přechodové rituály Literatura: Bottéro, J. (2005). Nejstarší náboženství: Mezopotámie, Praha. Eliade, M. (2006). Posvátné a profánní, Praha. Heller, J. (1988). Starověká náboženství. Náboženské systémy starého Egypta, Mezopotámie a Kenaanu, Praha. Smith, M. S. (2001), The Origins of Biblical Monotheism, Oxford. Vítek, T. - Starý, J. - Antalík, D. eds. (2006), Věštění a prorokování v archaických kulturách, Praha [Svět archaických kultur 1]. Wyatt, N. (1996). Myths of Power. A Study of Royal Myth and Ideology in Ugaritic and Biblical Tradition, Münster [UBL 13].

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Analýza vybraných náboženských fenoménů a jejich proměn v čase a prostoru starověkého Předního východu.

1. Posvátné a profánní, horizontalita a vertikalita

2. Struktura panteonu

3. Sakrální architektura

4. Monoteistické tendence (a možný vliv na biblický monoteismus)

5. Mantika induktivní: věštění

6. Mantika intuitivní: prorokování (s důrazem na amorejské Mari)

7. Od kolébky po hrob: přechodové rituály Studijní literatura: J. Bottéro, Nejstarší náboženství: Mezopotámie, Praha

2005. M. Eliade, Posvátné a profánní, Praha

2006. MS Smith, The Origins of Biblical Monoteism, Oxford

2001.