Charles Explorer logo
🇬🇧

Near Eastern Religions II

Class at Faculty of Arts |
ASJ500098

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

J. Bottéro, Nejstarší náboženství: Mezopotámie, Praha 2005.

M. Eliade, Posvátné a profánní, Praha 2006.

I. Hrůša, Ancient Mesopotamian Religion, Münster 2015.

M.S. Smith, The Origins of Biblical Monoteism, Oxford 2001.

Ch. Walker - M. Dick, The induction of the Cult Image in Ancient Mesopotamia. The Mesopotamian Mis Pi ritual, Helsinki 2001.

Z. Zevit, The Religions of Ancient Israel: A Synthesis of Parallactic Approaches, London/New York 2001.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Náplní kurzu bude analýza vybraných náboženských fenoménů a jejich proměn v čase a prostoru starověkého Předního východu.

1. Posvátné a profánní

2. Panteony lokální a globální

3. Sakrální architektura

4. Monoteistické tendence

5. Jak se stát bohem: deifikace živých, mrtvých a vyrobených