Charles Explorer logo
🇬🇧

External linguistic relations of the Proto-Indoeuropean

Class at Faculty of Arts |
ASJ500101

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

základní literatura:

Vzhledem k tomu, že není žádná moderní systematická práce zabývající se touto problematikou, je základem přednášky kritické shrnutí dílčích studií, které je neustále aktuálně doplňováno.

Mallory, James Patrick - Adams, Douglas Q. The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World. Oxford; New York: Oxford University Press, 2006. ISBN 0-19-929668-5.

Katz, Hartmut. Studien zu den älteren indoiranischen Lehnwörtern in den uralischen Sprachen aus dem Nachlaß herausgegeben von Paul Widmer, Anna Widmer und Gerson Klumpp. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 2003. ISBN 3-8253-1452-9.

Gamkrelidze, Tamaz V. - Ivanov, Vjačeslav Vsevolodovič. Indo-European and the Indo-Europeans. A Reconstruction and Historical Analysis of a Proto-Language and a Proto-Culture. Part I. The Text. Part II. Bibliography, Indexes. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 1995. ISBN 3-11-009646-3. (Trends in Linguistics. Studies and Monographs; vol. 80). rozšiřující literatura:

Beckwith, Christopher I. The Sino-Tibetan Problem. In Medieval Tibeto-Burman Languages. PIATS 2000: Tibetan Studies: Proceedings of the Ninth Seminar of the International Association for Tibetan Studies, Leiden 2000. Beckwith, Christopher I. (ed.). Leiden; New York; Köln: Brill, 2002. s. 113-157. ISBN 90-04-12424-1. (Brill´s Tibetan Studies Library; vol. 2/6).

Nichols, Johanna. The epicentre of the Indo-European linguistic spread. In Archaeology and Language I. Theoretical and Methodological Orientations. Blench, Roger - Spriggs, Matthew (eds.). London; New York: Routledge, 1997. s. 122-148. ISBN 0-415-11760-7. (One world Archaology; vol. 27).

Pulleyblank, Edwin George. Early Contacts between Indo-Europeans and Chinese. International Review of Chinese Linguistics. 1996, vol 1, Issue 1, s. 1-24.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška je zaměřena na lingvistické vymezení indoevropského prajazyka vůči jiným prajazykům v euroasijské oblasti. Důraz je kladen na možné reflexy vztahu praindoevropštiny k okolním jazykům, který se může být dán buď jazykovým kontaktem, nebo společným dědictvím ze stašího jazykové stupně.

Jelikož z hlediska možností srovnávací jazykovědy je mnohem spolehlivější doložit takový vztah na základě kontaktu, je hlavní náplní přednášky podrobný rozbor možných výpůjček z různých jazykových rodin. Součástí přednášky je i uvedení do základní klasifikace jazykových rodin v Eurasii a vymezení jejich předpokládaných pravlastí.

Cílem přednášky je demonstrace jedné z medot lingvistiky pro určení pravlasti praindoevropštiny a také její možnosti.