Charles Explorer logo
🇬🇧

Linguistic Situation of Ancient Levant

Class at Faculty of Arts |
ASJ500103

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Úvod do jazykové situace regionu od nejstarších písemných dokladů po helénismus v kontextu mimojazykových faktorů. dějiny oboru, chronologie, písmo a jazyk, jazyky a dialekty, klasifikace genetické a areální, sociolingvistická analýza.

Literatura:

Deutscher - Kouwenberg (2006), The Akkadian Language in its Semitic Context, Leiden;

Charvát, P. (1998), On People, Signs and States. Spotlights on Sumerian Society, c. 3500-2500 B.C., Praha;

Oppenheim, A. Leo (2001), Starověká Mezopotámie, Academia;

Petráček, K. (1989), Úvod do hamitosemitské (afroasijské) jazykovědy I-II, Praha;

Woodard, R. G. (2008), The Ancient Languages of Mesopotamia, Egypt, and Aksum.

Zemánek, P. et al. (2010), Jazyky starého Orientu, Praha;