Charles Explorer logo
🇬🇧

Historical Phonology of Hittite

Class at Faculty of Arts |
ASJ500104

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

základní literatura:

Kimball, Sara E. Hittite Historical Phonology. Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck, 1999. ISBN 3-85124-674-8. (Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft; vol. 95).

Melchert, Craig H. Anatolian Historical Phonology. Amsterdam; Atlanta, GA: Rodopi, 1994. ISBN 90-5183-697-X. (Leiden studies in Indo-European; vol. 3). rozšiřující literatura:

Melchert, Craig H. Göttingen: Studies in Hittite Historical Phonology. Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen, 1984. ISBN 3-525-26221-3. (Ergänzungshefte zur Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung; nr. 32).

Kloekhorst, Alwin. Etymological Dictionary of the Hittite Inherited Lexicon. Leiden; Boston: Brill, 2008. ISBN 978-90-04-16092-7. (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; vol. 5).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška je zaměřena na přehled hláskových změn ve vývoji chetitského jazyka především z rekonstruovaného anatolského prajazyka do jazyka nejstarších chetitských textů s důrazem na jejich relativní chronologii. Výklad se detailně zabývá řadou hláskových jevů, jako např. vývoj vokalického systému, reflexy praindoevropských laryngeal nebo fonemická opozice obstruentů.