Charles Explorer logo
🇬🇧

Indo-European Languages of Europe

Class at Faculty of Arts |
ASJ500105

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tato přednáška je především určena studentům srovnávací jazykovědy. Věnuje se jednak vůbec pojmu hláskového zákona a jeho roli v indoevropeistice, jednak postupně jednotlivým hláskovým zákonům, jejich vzniku, současnému přijetí a vývoji v rámci discpilíny.

1. Ide. hláskosloví, pojem zákona, platnost, pravidelnost jazykové změny

2. Lex Grimm, Lex Verner (možné motivace+typologické paralely)

3. Lex Brugmann, Lex Osthoff (možné motivace+typologické paralely)

4. Lex Bartholomae (možné motivace+typologické paralely)

5. Lex Grassmann (možné motivace+typologické paralely)

6. Lex Sievers, Lex Lindemann (možné motivace+typologické paralely)

7. Glotalistická teorie, Lex Winter (možné motivace+typologické paralely)

8. Pravidlo ruki (možné motivace+typologické paralely)

9. Lex Havlík, zákon otevřených slabik ve slovanštině (možné motivace+typologické paralely)

10. Velární zákon, centum - satem (možné motivace+typologické paralely)

11. Lex Wackernagel, Lex Caland (možné motivace+typologické paralely) Beekes, Robert Stephen Paul. Comparative Indo-European Linguistics. An Introduction. Amsterdam - Philadelphia (: John Benjamins Publishing Company)

1995. Collinge, Neville Edgar. The Laws of Indo-European. Amsterdam - Philadelphia (: John Benjamins Publishing Company)

1996.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Tato přednáška se zabývá charakteristikou českého jazyka z pohledu srovnávací jazykovědy.

This lecture deals with the Czech language from the point of view of historical linguistics.

Kurs bude přednesen v angličtině.