Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Sanskrit III

Class at Faculty of Arts |
ASJ500107

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je především určen studentům srovnávací jazykovědy, indologie a klasické filologie. Sanskrt bude z pohledu indoevropské srovnávací rekonstrukce (součástí kurzu nebude výuka písma – pracuje se s transkripcí v latince). V semináři bude probíhat četba Védu a gramatická analýza, s důrazem na srovnávací analýzu a podobnosti systému latinského, řeckého a českého.

Kurs bude veden v angličtině.