Charles Explorer logo
🇬🇧

Proto-Indo-European Noun II

Class at Faculty of Arts |
ASJ500111

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je určen pokročilejším studetům oborů srovnávací jazykověda, indologie, klasická filologie a obecná jazykověda – předpokládá zákadní obeznámenost s fonologií a gramatickými kategoriemi pie. prajazyka a alespoň jednoho ze starých ide. jazyků.

Kurs je veden v angličtině.