Charles Explorer logo
🇬🇧

Reconstruction of a Proto-Language

Class at Faculty of Arts |
ASJ500113

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Přednáška je věnována metodám rekonstrukce praindoevropštiny a prajazyků vybraných větví (indoíránské a slovanské) se zaměřením na fonologii. Hlavní témata: praindoevropština - fonologie prajazyka - hláskový zákon - laryngály - metody rekonstrukce - jazyková větev - archaismus a inovace - rozpad prajazyka.

Literatura: P. Vavroušek "o rekonstrukci praindoevropštiny" (Praha 2007)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška je věnována metodám rekonstrukce praindoevropštiny a prajazyků vybraných větví (indoíránské a slovanské) se zaměřením na fonologii. Hlavní témata: praindoevropština - fonologie prajazyka - hláskový zákon - laryngály - metody rekonstrukce - jazyková větev - archaismus a inovace - rozpad prajazyka.

Kurs bude veden v angličtině.

Literatura: P. Vavroušek "o rekonstrukci praindoevropštiny" (Praha 2007)