Charles Explorer logo
🇬🇧

Phonology of the Proto-Indo-European

Class at Faculty of Arts |
ASJ500116

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška seznámí studenta s vývojem z a do rekonstruovaného prajazyka na úrovni fonetické a fonologické, představí úskalí rekonstrukce a alternativní přístupy k pie. fonologii současné i historické.Systém a kontext: využití obou typů změn k nepřímému stanovení charakteru rekonstruovaných hlásekPlozívy: artikulační pozice (veláry – troj či dvojvelaristické pojetí)Příznaky laryngální (znělost, aspirace, alternativní výklady, tři či čtyři řady, nadbytečný příznak a typologie)Laryngály (charakter fonetický a fonologický, interakce v systému i kontextu)Pie. s (vývoj, fonetický charakter).Pie. sonanty a likvidySlabika a slabičný vrchol: polovokály a vokályVokalismus (vztah k laryngálám, alternativy výkladu, předpie. A pie. stav)Původ ablautuHláskové zákony praindoevropské (asimilace, epenteze a elize).Prozodie.