Charles Explorer logo
🇬🇧

From Sign to Alphabet. The Near Eastern Roots of European Scripts

Class at Faculty of Arts |
ASJ500122

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Literatura:� � Coulmas, Florian. The Blackwell Encyclopedia of Writing Systems.

Oxford, OX, UK - Cambridge, Mass., USA (Blackwell Publishing) 2004.� Daniels, Peter T. - Bright, William (eds.). The World’s Writing Systems.

New York - Oxford (Oxford University Press) 1996.� Houston, Stephen D. (ed.). The First Writing.

Script Invention as History and Process. Cambridge (Cambridge University Press) 2004.� Sproat, Richard.

A Computational Theory of Writing Systems. 2000.� Čapka, František - Santlerová, Květoslava. Z dějin vývoje písma.

Brno (Masarykova univerzita v Brně) 1998. Další literatura k jednotlivým okruhům bude uváděna v průběhu přednášky.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Smyslem přednášky je vybavit studenta dostatečnými znalostmi o vzniku, vývoji a společenských a historických aspektech standardizace a přenosu písma, aby dokázal posoudit jeho roli v historické jazykovědě a filologii semitských a indoevropských jazyků.

Současně se seznámí s otázkami obecně teoretickými, se vztahem rekonstrukce a luštění písma a s různými typy vazby písma na jazykový či konceptuální plán. V průběhu přednášky budou uvedeny všechny hlavní písemné systémy vzniklé v egyptském, mezopotamském, anatolském a středomořském areálu, jakož i jejich další vývoj a vzájemné vztahy.