Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Tocharian II

Class at Faculty of Arts |
ASJ500135

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška uvede tocharštinu a tocharologii v kontextu indoevropeistiky, součástí bude výklad o vývoji tocharštiny, o objevení tohoto jazyka, kultuře a zápisu, a konečně také gramatický popis jazyka, včetně čtení a rozboru textů.

Student se obeznámí s problematikou zápisu tocharštiny, otázkami dialektového a chronologického členění tohoto jazyka, jeho vztahu k ostatním ide. větvím, jeho důležitosti pro rekonstrukci zejména slovesného systému praindoevropštiny. Vedle toho budou probrány i otázky prehistorie a archeologie oblasti Tarimské pánve, včetně identifikace lidských pozůstatků z období kolem 2200 př. n. l. a případným zmínkám o tomto národě v čínských a dalších zdrojích-. Přednáška bude proslovena v angličtině.