Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction

Class at Faculty of Arts |
ASJB0001

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Beekes, R.S.P. Comparative Indo-European Linguistics. An Introduction. Amsterdam 2011.

BĚLÍK, V. Tvorba odborné práce. Hradec Králové, Gaudeamus, 2009. 60s.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Jde o obecný úvod do srovnávací jazykovědy příslušné jazykové rodiny.

1) Historie bádání v dané jazykové oblasti – mytologické, předvědecké a vědecké období

2) Vědecké školy a stadia vývoje disciplíny

3) Důležité postavy a základní díla

4) Historická lingvistika a filologie

5) Historická lingvistika a ostatní vědní obory

6) Přehled jazyků dané větve a stručné uvedení do základní literatury a historie jejich zkoumání

7) Typologie literatury (úvody, příručky, srovnávací gramatiky, důležité časopisy a řady, teoretické práce a metodické práce, edice textů)

8) Základy metod filologické práce a práce s vědeckou literaturou

9) Obecné otázky metody, formulace vědecké hypotézy, proces ověření, experiment, pravděpodobnost, typologie a související otázky v prostoru historické jazykovědy; struktura vědeckého článku a monografie.

10) Vztah synchronní a diachronní jazykovědy – věcně a historicky.

11) Základní seznámení s praxí citace, sestavení bibliografie, etikou vědecké práce

12) Práce s elektronickými zdroji k dané disciplíně

13) Seznámení s knihovnou ústavu a s prací s knihovními portály a informačními zdroji FF UK