Charles Explorer logo
🇬🇧

Written Records and Reconstruction

Class at Faculty of Arts |
ASJB0004

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Smyslem přednášky je vybavit studenta dostatečnými znalostmi o vzniku, vývoji a společenských a historických aspektech standardizace a přenosu písma, aby dokázal posoudit jeho roli v historické jazykovědě a filologii semitských a indoevropských jazyků.

Současně se seznámí s otázkami obecně teoretickými, se vztahem rekonstrukce a luštění písma a s různými typy vazby písma na jazykový či konceptuální plán. V průběhu přednášky budou uvedeny všechny hlavní písemné systémy vzniklé egyptském, mezopotamském, anatolském a středomořském areálu, jakož i jejich další vývoj a vzájemné vztahy.

Literatura:

Coulmas, Florian. The Blackwell Encyclopedia of Writing Systems. Oxford, OX, UK - Cambridge, Mass., USA (Blackwell Publishing) 2004.

Daniels, Peter T. - Bright, William (eds.). The World’s Writing Systems. New York - Oxford (Oxford University Press) 1996.

Houston, Stephen D. (ed.). The First Writing. Script Invention as History and Process. Cambridge (Cambridge University Press) 2004.

Sproat, Richard. A Computational Theory of Writing Systems. 2000.

Čapka, František - Santlerová, Květoslava. Z dějin vývoje písma. Brno (Masarykova univerzita v Brně) 1998.

Další literatura k jednotlivým okruhům bude uváděna v průběhu přednášky.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Smyslem přednášky je vybavit studenta dostatečnými znalostmi o vzniku, vývoji a společenských a historických aspektech standardizace a přenosu písma, aby dokázal posoudit jeho roli v historické jazykovědě a filologii semitských a indoevropských jazyků.

Současně se seznámí s otázkami obecně teoretickými, se vztahem rekonstrukce a luštění písma a s různými typy vazby písma na jazykový či konceptuální plán. V průběhu přednášky budou uvedeny všechny hlavní písemné systémy vzniklé egyptském, mezopotamském, anatolském a středomořském areálu, jakož i jejich další vývoj a vzájemné vztahy.

Literatura:

Coulmas, Florian. The Blackwell Encyclopedia of Writing Systems. Oxford, OX, UK - Cambridge, Mass., USA (Blackwell Publishing) 2004.

Daniels, Peter T. - Bright, William (eds.). The World’s Writing Systems. New York - Oxford (Oxford University Press) 1996.

Houston, Stephen D. (ed.). The First Writing. Script Invention as History and Process. Cambridge (Cambridge University Press) 2004.

Sproat, Richard. A Computational Theory of Writing Systems, Cambridge (Cambridge University Press) 2000.

Čapka, František - Santlerová, Květoslava. Z dějin vývoje písma. Brno (Masarykova univerzita v Brně) 1998.

Další literatura k jednotlivým okruhům bude uváděna v průběhu přednášky.

Atestace proběhne formou písemné práce ve shodě s opatřením děkana 5/2020.