Charles Explorer logo
🇬🇧

Seminar

Class at Faculty of Arts |
ASJBS001

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Literatura bude zadávána podle tématu práce.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Smyslem semináře je průběžně připravovat studenta na vypracování bakalářské práce. Pro atestaci je nutno předložit část bakalářské práce vedoucímu semináře.

Study programmes