Charles Explorer logo
🇬🇧

Comparative Morphology of the Indo-European Languages II. Verbum

Class at Faculty of Arts |
ASJEL0003

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Základní pojmy

2. Řecko-indo-íránský systém ve srovnání s anatolským

3. Základní kategorie a jejich formální prostředky: afixy a koncovky

4. Číslo

5. Aspekt a vývoj časového systému, futurum, s-aorist, role desiderativa

6. Rod

7. Tzv. h2e-konjugace, chetitská hi-konjugace, PIE perfektum a tematická slovesa

8. Modus

9. Derivační třídy, Schwebeablaut, Nartenský prézent, rozšíření kořene, reduplikace

10. Infinitivy a participia

11. Syntax slovesa

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška uvádí do problematiky srovnávací rekonstrukce indoevropského slovesa.