Charles Explorer logo
🇬🇧

Arabic for linguists

Class at Faculty of Arts |
ASJEL0004

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Základní:

K. Petráček, Základy gramatického systému spisovné arabštiny. Praha: SPN, 1977.

P. Zemánek: Vývoj arabštiny. Praha (: UK FF) 2007.

Doplňková:

E. Badawi, - M. G. Carter, - A. Gully, Modern Written Arabic. A Comprehensive Grammar. London - New York: Routledge, 2004.

J. Owens (ed.), The Oxford Handbook of Arabic Linguistics. Oxford: Oxford University Press 2013.

E. Benmamoun, R. Bassiouney (eds.), The Routledge Handbook of Arabic Linguistics. London - New York: Routledge 2018.

H. Fleisch, L'arabe classique. Esquisse d'une structure linguistique. Beyrouth: Dar el-Machreq, 1968.

W. Fischer, Grammatik des klassischen Arabisch. Wiesbaden: Harrassowitz, 1972

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem přednášky je podat základní přehled jazykové problematiky spjaté s arabštinou především z pohledu obecné lingvistiky. Základem je přehled arabské gramatiky s důrazem na strukturní pohled, budou uvedeny též základy arabské syntaxe.

Přednáška se zaměří na spisovnou arabštinu, budou ovšem uváděny i strukturní paralely z arabských dialektů. Bude též diskutována současná jazyková situace arabštiny včetně vztahu spisovné arabštiny a dialektu a základů klasifikace arabských dialektů.