Charles Explorer logo
🇬🇧

Semitic Languages I

Class at Faculty of Arts |
ASJV3002

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Přehled semitských jazyků od jejich epigrafického zachycení do konce doby bronzové. 1. fakta – pramenná základna, rozšíření, žánry; 2. teorie - původ, vývoj, dělení, substráty, migrace.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přehled semitských jazyků od jejich epigrafického zachycení do konce doby bronzové. 1. fakta – pramenná základna, rozšíření, žánry; 2. teorie - původ, vývoj, dělení, substráty, migrace.

Forma atestu proběhne formou písemné práce ve shodě s opatřením děkana č. 5/2020.