Charles Explorer logo
🇬🇧

Semitic Languages II

Class at Faculty of Arts |
ASJV3022

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

J. Huehnergard, “Semitic Languages” in: JM Sasson (ed.), Civilizations of the Ancient Near East, New York 1995, 2117-2134.

J. Huehnergard, „What is Aramaic?“, Aram 7 (1995), 261-282.

J. Huehnergard - N. Pat-El (ed.), The Semitic Languages, London/New York 2019.

L. Kogan, Genealogical Classification of Semitic: the Lexical Isoglosses, Boston/Berlin 2015.

J. Tropper, „Is Ugaritic a Canaanite Language?“ Ugarit and the Bible, Münster 1994, 343‒353.

P. Zemánek et al., Jazyky starého Orientu, Praha 2010.

P. Zemánek, Vývoj arabštiny, Praha 2007.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přehled semitských jazyků z 1. tisíciletí př. Kr. 1. fakta – pramenná základna, rozšíření, žánry. 2. teorie - vývoj, dělení, substráty, adstráty, vyšší a nižší variety, jazykové svazy, centrum a periférie, migrace

Forma atestu proběhne formou písemné práce ve shodě s opatřením děkana č. 5/2020.