Charles Explorer logo
🇬🇧

Literary Proseminar

Class at Faculty of Arts |
ASK200001

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

úvod do kurzu; mimesis romantismus, realismus – Blicher: „Pozdní probuzení“ romantismus, realismus – Almqvist: „Jde to" realismus – Bang: U cesty naturalismus – Strindberg: Slečna Julie

úvod do psaní odborné práce expresionismus v lyrice – Edith Södergranová (Země, která není), Broby Johansen, Yahya Hassan modernismus – lyrika; Johannes V. Jensen, Klaus Rifbjerg modernismus v próze; Villy Sørensen: „Tygři“ angažovaná literatura, politizace umění – Hans-Jørgen Nielsen: Fotbalový anděl postmodernismus – Høeg: Příběhy jedné noci (zejména: „Cesta do temného srdce“) minimalismus – Helle Helle: Ženy bez mužů; "Bažanti", "Jízdní řády"

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Studenti si v předmětu prohloubí vědomosti a schopnosti získané v předmětu Úvod do literární vědy. Na rozdíl od zmíněného předmětu, který je orientován spíše na formální uzpůsobení literárního textu, je tento předmět strukturován okolo klíčových pojmů literární historie.

Studenti se naučí identifikovat v textech typické znaky konkrétních literárních proudů, směrů a poetik jako realismus, symbolismus, modernismus, postmodernismus apod. Cílem je, aby studenti byli sami schopni zařazovat texty do literárněhistorických kategorií.

Study programmes